Använda datumintervall i sökningar

Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012

Ibland behöver man filtrera fram data inom ett visst tidsintervall. Kanske vill jag filtrera fram alla fakturor som förföll för tre dagar sedan. Då kan detta tips komma väl till pass.

Jag visar denna funktion genom ett praktiskt exempel. Vi vill filtrera fram alla fakturor som är utställda till en viss kund under förra året.
I fakturajournalformuläret anger jag en specifik kund, samt utnyttjar yearRange-funktionen.
rangesearch1

Som sökresultat får jag samtliga fakturor från föregående år fram till idag
Rangesaerch2

Detta är alltså ett dynamiskt sätt att filtrera på datumintervall. (istället för att ange t ex 2015-01-01..2016-12-31)

De olika dynamiska intervall som finns tillgängliga är:
dayRange
monthRange
yearRange

Syntaxet är: (dayRange(x,y))
där x är intervallets start i antal enheter (dagar, månader, år) och y bär intervallets slut i antal enheter)

Vill du till exempel filtrera fram alla fakturor som förföll för tre dagar sedan till och med  idag kan man skriva (dayRange(-3,0))

 

Skrivet av