Lösningsarkitekt på FourOne http://www.fourone.se

26 september, 2017

GDPR börjar gälla Maj 2018 – Vad är nytt?

GDPR (General data protection regulation) är de nya EU-direktiven som ersätter den befintliga personuppgiftslagen (PUL). GDPR verkställs i alla EU-länder samt Storbritannien den 25:e Maj 2018. GDPR-direktiven kommer att gälla för samtliga företag inom EU som lagrar personuppgifter om EU-medborgare oavsett var datan bearbetas och lagras. Huvudsyftet med de nya direktiven är att skydda EU-medborgare mot dataöverträdelser. Följs inte … Continued

Skrivet av
28 augusti, 2016

Byt inte artikelnummer på försäljningsorderrad

Microsoft Dynamics AX 2012

När en artikel väljs på en försäljningsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012 så initieras en massa fält med värden från t.ex. artikelregistret. Vad vi har stött på är att fältet ”Direktleverans” på försäljningsorderraden endast initieras då man väljer artikel första gången. Om man utan att spara posten, byter artikelnummer på försäljningsorderraden så initieras inte detta … Continued

Skrivet av
17 augusti, 2016

Kontinuerliga nummerserier

Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics AX 2009, Microsoft Dynamics AX 2012

Att sätta en nummerserie i Dynamics AX till kontinuerlig är något man ska tänka över två gånger innan man gör. Om en nummerserie är satt till kontinuerlig så innebär det att alla lediga nummer återanvänds (om posten som fått numret tilldelat tas bort). Att ställa in en nummerserie som används som inköpsordernummer till kontinuerlig kan … Continued

Skrivet av