Byt inte artikelnummer på försäljningsorderrad

Microsoft Dynamics AX 2012

När en artikel väljs på en försäljningsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012 så initieras en massa fält med värden från t.ex. artikelregistret.
Vad vi har stött på är att fältet ”Direktleverans” på försäljningsorderraden endast initieras då man väljer artikel första gången.
Om man utan att spara posten, byter artikelnummer på försäljningsorderraden så initieras inte detta värde från den nu valda artikeln.

Vilka övriga fält detta kan gälla har vi inte utrett vidare.

Ärendet lades upp hos Microsoft och vi fick snabbt svaret att de inte kommer att göra något åt denna ”bugg”.
Motivationen till detta var att det inte är ett ”normalt” beteende att byta artikelnummer när man valt fel på försäljningsorderraden.
Det man enl. Microsoft ska göra är att ta bort raden och skapa en ny.

Så.. där har ni det.. byt inte artikelnummer på en försäljningsorderrad.

Skrivet av