Det här ingår i Dynamics 365 Operations / Plan 2

När Microsoft Dynamics AX7 under hösten 2016 blev Dynamics 365 Operations innebar det mer än ett namnbyte. Microsoft sampaketerar befintliga produkter som AX, CRM och Power BI och kompletterar dessa med Cortana och helt nya produkter som Power Apps och Flow, allt driftsatt i Azure och levererat som Software-as-a-Service. Under 2017 kommer stödet för lokal driftsatt funktionalitet att byggas ut till vad som blir en hybridlösning av Operations.

Dynamics 365, Enterprise edition

Microsoft Dynamics 365 Plan 1 och 2

Licensiering

Produkterna kan köpas individuellt eller som planer med en prissättningsmodell som gör det lönsamt att välja en plan om det finns behov av fler produkter än Dynamics Operations. Det Svenska priset är inte kommunicerat fullt ut men det Amerikanska priset för enbart Operations är satt till 190 dollar per Enterpriseanvändare och månad och 210 dollar per månad för plan 2 som inkluderar övriga applikationer. Microsoft lämnar rabatt till befintliga AX / Axaptakunder vid uppgradering till d365 Operations. Enterpriseanvändarrollen i Operations motsvarar både Enterprise och functional i AX 2012 och kompletteras av Team Member-licenser för användare med begränsat systembehov. För att köra systemet krävs ett minimiantal av 20 Enterprise-användare.

System

Utöver användarrättigheter ingår också systemdrift i Azure, vars hårdvara baseras på angivna transaktionsvolymer i Licence Sizing Estimator-verktyget i LCS samt produktionsmiljöns faktiska volymer under drift. I varje d365 Operations- användarlicens ingår 10 gb lagringsutrymme. Ytterligare 5GB lagring tillkommer utan kostnad per 20 Dynamics 365 Operations / Plan 2 användare.  

Förutom Produktionsmiljön innehåller d365 Operations även demomiljö, utvecklingsmiljö, Acceptansmiljö samt en sandboxmiljö som är en kopia av produktionsmiljön.

Skrivet av