Faktaboxar

Microsoft Dynamics AX 2012

Faktaboxar används i Microsoft Dynamics AX för att på ett enkelt och snabbt sätt få mer information om den post som man aktivt arbetar med utan att behöva växla fönster.

Faktaboxar kan finnas både på listsidor och på detaljsidor (se första och andra bilden nedan) och visas på höger sida. Det kan finnas flera faktaboxar på varje sida och de kan innehålla information som exempelvis en kunds kontaktpersoner, försäljningsstatistik eller adresser.

2016-09-01 15-11-43

2016-09-01 15-12-18

 

Det man måste ha i åtanke är dock att varje faktaruta är ett formulär med en bakomliggande fråga mot databasen. Detta kan medföra försämrad prestanda i systemet. Om man upplever att prestandan är markant försämrad så kan man stänga av faktaboxarna genom att gå till Systemadministration -> Inställningar -> System -> Prestandaalternativ för klient. Det är dock inte rekommenderat att stänga av dem då de anses tillföra mycket information till användaren.

2016-09-01 15-15-22

Skrivet av