Att använda Postnivåsäkerhet

Microsoft Dynamics AX 2012

Postnivåsäkerhet är ett smidigt sätt att filtrera alternativt säkerhetsstyra data för formulär i AX 2012 . Funktionen kopplas till en behörighetsgrupp så att när användaren kommer in i systemet så ser den endast utvald data i ett eller flera formulär. Ett bra verktyg att använda när det gäller sensitiv data och endast ett fåtal användare skall ha tillgång. Att använda postnivåsäkerhet kan även medföra att man slipper göra onödiga anpassningar.

Funktionen finns under Systemadministration -> Inställningar -> Säkerhet -> Postnivåsäkerhet

Nedan visas hur man sätter upp att en behörighetsgrupp bara skall kunna se kunder med affärsområdet Retail när de kommer in i kundregistret. Förutsättningarna för att detta skall fungera på korrekt sätt är att man har kopplat användare mot den behörighetsgruppen där postnivåsäkerheten används.

Skapa en ny post och välj berörd behörighetsgrupp.

I detta exempel så väljer vi användare som är kopplade till behörighetsgruppen Retail. Första gången man klickar på Nästa så tar det ganska lång tid innan man får upp valet för vilka register som skall ingå. Hämta en kaffe eller kolla mailen tills den jobbat klart 🙂 Nästa gång du kommer in utan att ha stängt ner klienten så kommer valet upp direkt.

NY 5

Klicka i Visa alla register för att få ett större urval. Man kan välja ett eller flera register i samma veva.

I detta exempel så väljer vi registret Affärsområde som ligger under Redovisning.  Anledningen till detta är behörighetsgruppen endast skall kunna se i kunder i kundregistret som är klassade med Retail i Affärsområde.

NY 2

Nästa steg är att välja hur datan skall filtreras för behörighetsgruppen. Man kan välja ett eller flera värden som kriterie.

I detta exempel så väljer vi Affärsområdet Retail.

NY 3

När sedan användaren med behörighetsgruppen Retail kommer in i kundregistret så ser den endast kunder med affärsområdet Retail.

Färdigfiltrerat och klart!

 

 

Skrivet av