Primär adress på kontaktperson

Microsoft Dynamics AX 2012

I Microsoft Dynamics AX 2012 ska man vara försiktig med att skapa nya primära adresser på kunder som redan har knutna kontaktpersoner. Detta då en ny primär adress på kunden inte synkas över till kontaktpersonerna där den gamla primära adressen kommer ligga kvar istället.

När en kontaktperson skapas för t ex en Kund (det fungerar på samma sätt för Leverantör, Potentiell kund osv) så kommer kontaktpersonen automatiskt få kundens primära adress som sin primära adress. Kontaktpersonens primära adress kan sedan används för bl a katalogutskick.

2016-08-19 10-52-10

Om man däremot senare lägger till en ny adress på kunden och sätter den som primär adress istället, så kommer den nya adressen inte synkas över till kontaktpersonen (där kommer den gamla primära adressen ligga kvar som primär). Detta kan ställa till en del problem om man hamnar i ett läge där fel primära adress har lagts upp på kunden (om t ex leveransadressen istället för näringsadressen har lagts upp som primär). Då kan man ju tänka att det bara är att ändra på den befintliga primära adressen så att den stämmer (dvs inte lägga upp en ny primär adress) och det funkar så länge det bara är själva adressen som behöver ändras. Om du däremot ändrar syftet på adressen så kommer det inte synkas till kontaktpersonen, där kommer det gamla syftet ligga kvar.

I det här exemplet har jag lagt upp en kund med ”Adress 1” som primär. Sen har jag skapat en kontaktperson för kunden. Kontaktpersonen har då automatiskt också fått Adress 1 som primär. Jag har sedan lagt upp ”Adress 2” på kunden och satt den till primär. På kontaktpersonen ligger dock fortfarande ”Adress 1” kvar som primär. Adresserna är dock fortfarande associerade, dvs om man ändrar ”Adress 1” på kunden så uppdateras det automatiskt på kontaktpersonen.

2016-08-19 10-59-44

Det går att associera kontaktpersonen med en annan av kundens adresser (via knappen Fler alternativ -> Välj en annan), men den ersätter aldrig den redan inlagda primära adressen, utan den läggs bara in som en icke primär adress. Det går inte att redigera någon av de associerade adresserna direkt på kontaktpersonen, utan redigeringen måste göras på kunden alternativt på parten i den globala adressboken.

2016-08-19 11-05-07

 

Den enda sättet att rätta till problemet så att kontaktpersonen får samma primära adress som kunden, som jag kan se, är att ta bort kontaktpersonen och lägga upp den på nytt. För att undvika problemet över huvud taget är det dock viktigt att man är säker på kundens primära adress innan man lägger upp några kontaktpersoner.

Skrivet av